ข้อมูลโรงเรียน
 
สารสนเทศโรงเรียน
 
บุคลากรโรงเรียน
 

 

Untitled Document
    เพลงประจำโรงเรียนสิงห์บุรี

เพลงมาร์ชโรงเรียนสิงห์บุรี

 

จังหวะมาร์ช

เสถียร ปานคง-อโศก สุขศิริพรฤทธิ์

            สิงห์บุรีเป็นสถาบันอันยิ่งใหญ่          เกียรติเกริกไกลอยู่ในเมืองสิงห์บุรี

เยาวชนได้ศึกษาให้วิชามานานปี                  ด้วยความดีเป็นที่เลื่องลือกล่าวขวัญ

            สิงห์บุรีมีศักดิ์ศรีไม่เป็นรองใคร        ฝากชื่อไว้ใกล้ไกลต่างรู้ทั่วกัน

เลือดฟ้าแดงของเรานี้สามัคคีมีคงมั่น                         ร่วมสร้างสรรค์ผูกพันกันอย่างมั่นคง

            ในด้านกีฬาเราแกล้วกล้าชิงชัย        แข่งขันทีไรใจไม่เคยใฝ่พะวง

เรื่องเรียนเราก็ดี เรื่องการดนตรีก็ยิ่งยง         จุดประสงค์วินัยซื่อตรงดำรงสืบมา

            ขอเกื้อกูลและเทิดทูลชาติไทยไว้มั่น ศาสน์ราชันย์มิ่งขวัญรักและศรัทธา

ครูของเราทุกท่านนี้ ศิษย์นั้นมีใจบูชา                        จะไม่ลืมคุณค่าในสถาบัน

 

เพลงโรงเรียนสิงห์บุรี

    เนื้อร้อง จำเนียร สิงหะแสนยาพงษ์

    ทำนอง ทองคำ สิ่งที่สุข

            ทุกแคว้นแดนดินทั่วทุกถิ่นลุ่มเจ้าพระยา        ถิ่นใดใดหนาจะเยี่ยมเทียมสิงห์บุรี

    สิงห์บุรีถิ่นที่วิชากล้าแกร่ง                                  สมเป็นแหล่งสรรค์สร้างทางการศึกษา

            สอนอบรมเป็นตัวอย่างครูสร้างทางมา          นั่นคือศรัทธา ของเราเหล่าลูกฟ้าแดง

    ลูกฟ้า - แดง สามัคคี ล้วนมีสัจจะ                        เสียสละประดุจบุรุษกล้าหาญ

            บางระจัน เลื่องชื่อเล่าลือมานาน                  นั่นคือวงศ์วานของเราเผ่าวีรชน

    

 

เพลงโรงเรียนสิงห์บุรี

    เนื้อร้อง พรชัย สิงห์โต  

    เด่นธงสีฟ้าแดง พลิ้วลมแรง สวยสดเลิศหรู แทนเราสง่า น่าดู เราลูกสิงห์บุรี รักการศึกษา

วิทยาล้วนวิชา เพื่อให้เราดี ครูอาจารย์สร้างสรรค์นั่นซี ศักดิ์ศรีเด่นไกล

    ผองเราทุกคน ควรมั่นใจ ซึ้งหทัยว่าถิ่นเรานี้ สมเป็นสถานการศึกษาวิทยา เพื่อคุณความดี

เทิดทูนเหนือชีวีรักภักดี ชาติศาสนา ราชินี และองค์ราชา เทิดเหนือหทัย

    พวกเราลูกสิงห์บุรี สรรค์ความดีประดับกายใจ บูชาเทิดเกียรติเอาไว้ให้ยั่งยืนยิ่งยง ผอง

ชนชื่นชม เขานิยม ทุกคนชม ดังที่ประสงค์ โรงเรียนเรารากฐานดำรงค์ มั่นคงรุ่งเรือง

    น้องพี่จงช่วยกันประเทือง ให้รุ่งเรือง เรายิ่งเฟื่องฟู ผองเราทั่วกันล้วนผูกพัน เสริม

เกียรติให้เด่นงามหรู ให้คนเขาเชิดชู รักเอ็นดู เราสร้างความดี ชาวเราคือ ลูกสิงห์บุรี เผ่าวีรชน

             

วันสิงห์คืนถิ่น

    จังหวะสโลว์โซล

    เสถียร ปานคง-อโศก สุขศิริพรฤทธิ์

            ชื่อสิงห์ระบิลคืนถิ่นมาพบกัน           เชื่อมสายสัมพันธ์ในวันที่สิงห์พร้อมหน้า

    เราแม้อยู่ทิศใด สร้างสิงห์ให้ลือชา            สร้างความศรัทธา ทุกรุ่นรวมใจ

            ถิ่นนี้เคยเนาว์เพื่อนเก่าเรามากมี      กระชับไมตรีน้องพี่เบิกบานฤทัย

    ยามที่อยู่ร่วมกัน สุดสุขสันต์เพียงใด          จวบจนจบไปไม่ลืมสัญญา

            ที่รวมรัก ที่รวมจิตใจ                     ซึ้งซ่านสถิตย์ใน วัยที่อยู่ศึกษา

    คุณครูอาจารย์ทุก ๆ ท่านต่างมีเมตตา      สอนให้เรารู้วิชา เพิ่มพูนปัญญาทั่วกัน

            ชื่อสิงห์ระบิลคืนถิ่นของพวกเรา       กลับคืนสู่เหย้าแดนเก่าที่เรารักมั่น

    วันนี้ไม่รู้เลือน ติดเตือนชั่วชีวัน                 จากลาถิ่นขวัญรักกันเหมือนเคย

 

ถิ่นเก่าที่เรารัก

    จังหวะ

    เสถียร ปานคง-อโศก สุขศิริพรฤทธิ์

            สิงห์บุรีที่เคยอยู่รวมกัน                  นานนับวันรักผูกพันร่วมชั้นมา

    ยังอาลัย ยามลับไปไกลตา                     เฝ้าแต่ครวญหาอยู่มิรู้เลือน

            ได้กลับมาพบเห็นหน้าอีกครั้ง          ความหลับยังเหมือนมนต์ขลังสั่งร้องเตือน

    แดนฤดีสีฟ้าแดงคราเยือน                       ใครจะแชเชือนเพื่อนทุกคนรอเรา

            ถิ่นเคยศึกษา เมื่อมา                     พาคะนึง รำลึกถึงความเก่า

    เลือดฟ้าแดงจิตใจแรงเร้า                       สิงห์ของเรา รวมรักร่วมไมตรี

            ขอเทิดทูนพระคุณชื่นชีวัน               สถาบันที่ผูกพันในฤดี

    รวมพลัง รัก และสามัคคี                        เทิดเกียรติศักดิ์ศรี สิงห์นี้ให้เกรียงไกร

 

 
 


โรงเรียนสิงห์บุรี  ตำบลบางมัญ  อำเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี  16000   โทรศัพท์ 036-507171 โทรสาร 036-507172    e-mail : singburi_sch@yahoo.co.th