ข้อมูลโรงเรียน
 
สารสนเทศโรงเรียน
 
บุคลากรโรงเรียน
 

 

Untitled Document
   คู่มือสำหรับประชาชน
 การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้้นพื้นฐาน
 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้้นพื้นฐาน
 การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้้นพื้นฐาน
 การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้้นพื้นฐาน
 การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้้นพื้นฐาน
 การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้้นพื้นฐาน
  
 
 


โรงเรียนสิงห์บุรี  ตำบลบางมัญ  อำเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี  16000   โทรศัพท์ 036-507171 โทรสาร 036-507172    e-mail : singburi_sch@yahoo.co.th