ข้อมูลโรงเรียน
 
สารสนเทศโรงเรียน
 
บุคลากรโรงเรียน
 

 

Untitled Document
Slide 2
Slide 3
Slide 4
  ข่าวประชาสัมพันธ์
Untitled Document
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
*****ประกาศผลการเรียนของนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560*****
กำหนดการรับผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหาร โรงเรียนสิงห์บุรี
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นประถมศึกษา
ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนสิงห์บุรี ฉบับที่ 1/2561 -10/2561
ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนสิงห์บุรี ฉบับที่ 11/2561 -20/2561
ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนสิงห์บุรี ฉบับที่ 21/2561 -30/2561
  ข่าวรับสมัครนักเรียน
Untitled Document
* ประกาศเรียกสำรอง ม.4 ห้องเรียนปกติ ปี 2561 มามอบตัว (10 เม.ย. 61)
* ประกาศเรียกสำรอง ม.4 ห้องเรียนปกติ ปี 2561 มามอบตัว
* ประกาศเรียกสำรอง ม.1 ห้องเรียนปกติ ปี 2561 มามอบตัว
* รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ ปี 2561 แยกตามแผนการเรียน
* ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ ปี 2561
* ประกาศเรียกสำรอง ม.4 ห้องเรียนปกติ ปี 2561 มารายงานตัว
* ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ปี 2561
* ประกาศเรียกสำรอง ม.1 ห้องเรียนปกติ ปี 2561 มารายงานตัว
บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบฯ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปี 2561
บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบฯ ม.1 ห้องเรียนปกติ ปี 2561
  รายงานงบทดรองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
Untitled Document
รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2561
รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2560
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2560
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2560
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2560
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
อ่านทั้งหมด
    ข่าวการศึกษา
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนสิงห์บุรี  ตำบลบางมัญ  อำเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี  16000   โทรศัพท์ 036-507171 โทรสาร 036-507172    e-mail : singburi_sch@yahoo.co.th